Med instrument i hånd

Musikk finnes overalt. Det benyttes som virkemiddel i film, spill og kasino, og musikere spiller på konserter og andre opptredener. Dette kan være alt fra bandmusikk til orkester.Orkester er ofte på høyt nivå og fremfører på store arenaer hvor levende musikk er viktig, som for eksempel i filmmusikk. Ellers kan du finne dem i teaterforestillinger, eller en konsert i en konserthall. Uansett hvilken arena det er snakk om så er et orkesters musikk en unik opplevelse for alle som hører på.Dirigentens jobb er å lede orkesterets musikere gjennom et stykke. Dirigenten styrer tempoet og styrken på musikken basert på deres egen tolking av stykket. Stykkene har tegn skrevet inn som er komponistens ønske, men dirigenter kan legge til sin egen variasjon på stykket. Musikerne i orkesteret følger dirigentens ønske gjennom stykket, og mange orkestre spiller lange stykker som kan ta timevis å spille gjennom.For at et orkester skal fungere optimalt er det viktig at dirigenten og orkestre stoler på hverandre og forstår hverandre. Dersom musikerne slutter å se på dirigenten kan hele stykket falle fra hverandre. En rotete fremføring av klassiske stykker ødelegger opplevelsen for alle, både musikerne og publikum.